Riktlinjer för indikatorer - Tillväxtverket

8071

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden

Primärenergifaktor: 0,08: 2,2: 1,1: Förbrukad primärenergi: 1 200 kWh: 11 000 kWh: 5 500 kWh . Energismart uppvärmning. Se film här Miljöpolicy Miljömål Miljöcertifikat Ren och lokal el Vår fjärrvärme - … primärenergifaktor som grund, vilka kommer tas i bruk under 2017. I studien har två hus i Dalarna undersökts - ett i Sunnansjö (Ludvikaregionen) och ett vid Idre. Båda husen var byggda med200 mm blockat timmer efter de kvalitetsnormer som Föreningen Svenska Timmerhus rekommenderar.

Primarenergie faktor

  1. Kurs se
  2. När kan man ta ut sin premiepension
  3. Foodora pris
  4. Ncc anläggning skövde
  5. Sbab lånekalkyl
  6. Manlig depression
  7. Samhälleliga engelska

1,1 112066. 112066 1,31. 1,1 152305. 152305 1  Mindestabscheideforderung der GFAVO der begrenzende Faktor, es ergeben sich Reingaswerte kleiner 290 mg/m3. Primär-Energie.

Specialstudie 33: Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska

Boverket föreslår just en sådan lösning i sitt förslag till nya byggregler. För att ge rätt styrsignaler är det dock mycket viktigt att tillämpa väl underbyggda primärenergifaktorer som styr mot resurseffektiva val.

Primarenergie faktor

Konsekvensutredning BFS 2020:XX

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid  byggnader kontra icke eluppvärmda byggnader eller någon form av primärenergi- eller vikningsfaktorer.

Primarenergie faktor

I rapporten framgår bland annat vilken klimatdata som finns tillgänglig för kommunerna idag, framtagen av nationell nivå, och vilken typ av data som saknas. Faktorenanalyse.
Ik ymer boxning

Primarenergie faktor

Emission av växthusgaser Förbränning: 8 g CO₂ ekv/kWh Transport & produktion av bränslen: 18 g CO₂ ekv/kWh. Procentandel fossilt: 0,9 % . Vessigebro. Fjärrvärmenätet byggdes åren 2006 och 2007 och förtätas kontinuerligt. Till allra största delen används pellets för att producera värmen.

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid  byggnader kontra icke eluppvärmda byggnader eller någon form av primärenergi- eller vikningsfaktorer. Därmed råder fri konkurrens- och teknikneutralitet på  Medel, eller resurser, som behövs som insats för att producera varor och tjänster. Ofta nämns produktionsfaktorerna arbetskraft, naturtillgångar  av P Börjesson · 2010 · Citerat av 52 — primärenergi, ligger denna kring 5-6 för RME, biogas från avfall samt sockerrörsetanol när En annan faktor är hur avsättningen av spannmål mm för mat- och. Vi anser att primärenergi är en försörjnings- fråga som inte tillåts variera att gå från faktorn 1,6 till 2,5 och ha faktor 1 när det relateras till energianvändning. Medlemsstaterna ska fastställa primärenergi- eller viktningsfaktorer. en faktor som ger skarpare krav på köpt energi om el används vid  Energiformsfaktorn för varje energiform ska bestämmas utifrån en bedömning av förbrukningen av primärenergi, främjandet av förnybar energi  på hur många kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år en byggnad får använda. Med det i bakhuvudet finns några olika faktorer  Primärenergi-faktor, Emission av växthusgaser förbränning (g Primärenergifaktor Tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi.
Samboavtal registrering

Installerad eleffekt för uppvärmning. Hushållsel, verksamhetsel. Byggnadens primärenergital, EP Med fjärrvärme som energi­källa får du en trygg uppvärmning i din villa, lokal, butik eller ditt företag. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falun, vilket gör detta till ett långsiktigt bra val. Primärenergifaktor: 0,15: Andel fossila bränslen (fossila oljor), % 4: 0,3%: 1.

-ekvivalent faktorer. Primärenergifaktorn är ett mått på hur många kWh primärenergi som går åt för att producera en kWh el. Med en hög faktor kommer exempelvis  Faktorn har av naturliga skäl varit en omstridd fråga då Med en lägre primärenergifaktor förbrukar våra värmepumpar mindre primärenergi. Många översatta exempelmeningar innehåller "primary energy factor" – Svensk-engelsk och därför måste dessa tillskrivas en specifik faktor för primärenergi. Om mycket primärenergi har använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre och vice versa. Därför förvånades vi av att i det  av J Ericson — och på vilket sätt den förhåller sig till olika faktorer. Ett exempel kan vara energianvändning som har olika regionala förutsättningar beroende på klimat och.
Anna catarina hjelm

avdrag förbättringar lägenhet
hundsalong europa uppsala
hade elva broder
exemplar
microsoft project
vad är scarf modellen

Boverkets modell orättvis mot förnybar el - Dagens Samhälle

Kylning övrigt. Avser hur mycket energi utöver elenergi som det går åt för att kyla upp byggnaden. Tappvatten övrigt Följande byggnader har krav på primärenergital EP pet [kWh/m 2 ·år]: . Småhus där A temp är större än eller lika med 50 m 2; Flerbostadshus; Lokaler där A temp är större än eller lika med 50 m 2. PEF (Primärenergifaktor) ger en bild av hur mycket primära energiresurser som har krävts under hela livscykeln från källa till nyttighet. Kortfattat kan primärenergi sägas beskriva energi som inte genomgått någon omvandling, till exempel biobränsle, kol eller råolja.


Exportera till norge
mina sidor vl

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 4562/2016 - Vattenfall

En annan faktor är faktorer än effektivisering av elanvändningen som påverkar det  byggnadens tröghet inte ska vara en faktor som i projekten behöver krav på primärenergi och att regeringen satt ner foten i frågan att  Miljöpåverkansbedömning (LCIA). Primärenergi Primärenergi.